ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


برند آماده

طبق ماده ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بعد از ثبت برند (علامت تجاری) امکان نقل و انتقال علامت وجود دارد و مالکین آن‎ها چه اشخاص حقیقی و یا حقوقی می‌توانند در صورت تمایل برند ثبت شده را بعد از گرفتن گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری بر‌اساس قراردادی به اشخاص دیگر منتقل نمایند.

انواع نقل و انتقال برند

نقل و انتقال علامت تجاری به ۲ روش قراردادی و یا قهری (غیر قراردادی) انجام می‌شود.

قراردادی: انتقال قراردادی بر اساس تنظیم قرارداد و صلح‌نامه و با رضایت داشتن افراد نسبت به نقل و انتقال برند انجام می‌شود. بعد از رضایت در سامانه باید ثبت شود تا مالکیت برند بطور رسمی تغییر نماید.

قهری (غیرقراردادی): رایج‌‎ترین نوع نقل و انتقال برند به صورت قهری می‌باشد. در نقل و انتقال برند به صورت قهری چنانچه ورثه بخواهند که مالکیت برند میانشان تقسیم شود باید اول امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و بعد از آن برای نقل و انتقال علامت تجاری اقدام نمایند. وجود برگه انحصار وراثت و وکالتنامه کاری برای یکی از ورثه از سمت مابقی وراث برای انجام نقل و انتقال برند الزامی می‌باشد.

بیشتر بدانید: مدارک لازم جهت ثبت برند تجاری

مدارک لازم برای نقل و انتقال برند

  • تمام مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، روزنامه آگهی رسمی و گواهینامه ثبت علامت تجاری
  • مدارک شناسایی مالک قدیم و مالک جدید برند
  • صلح نامه تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی
  • مدارک مبنی بر رشته فعالیت مالک جدید برند
  • شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
  • گواهی انحصار وراثت (در صورت نقل و انتقال به صورت قهری)
تاکنون ۰ دیدگاه برای "انتقال برند" ثبت شده است.