ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت با مسئولیت محدود - شرایط و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ساده‌ترین ومتداول ترین  نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظور  انجام کارهای بازرگانی  مانند  خرید و فروش ، فعالیت‌های خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود (Limited liability company)(کوته‌سازی: Co .Ltd) نامیده می‌شود که برخلاف شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از شرکاء در مورد قروض (بدهی‌ها) و تعهدات شرکت، محدود به آورده نقدی آنها  در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند. به عبارت دیگر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران و اشخاص ثالث  باشد تنها سرمایه‌ی شرکاء از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقیمانده‌ی مطالبات خود را از اموال  شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.

شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.
 2. دو جلد شرکت‌نامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران. ( نمونه اساسنامه در منوی فرم ها وجود دارد).
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشدو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره
 5. کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی‌که مدیر عامل خارج از اعضا هیئت مدیره باشد(برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد)
 6. گواهی عدم سوء پیشینه
 7. معرفی نامه نمایندگان، در صورتی‌که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 8.  اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه  ضروری است.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. مدارک فوق را فراهم کنید.
 2. به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را تکمیل کنید.
 3. ۵ نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.
 4. نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:
  • دارای معنا و مفهوم باشد
  • با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
  • سابقه ثبت نداشته باشد
 5. سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام ها موافقت خواهد نمود و به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد.چنانچه اطلاعات دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص ، آن را تاًیید می کند.
 6. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
 7. با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
 8. بعد از پذیرش مدارک،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،”سند ثبت شرکت”محسوب خواهد شد.
 9. درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.با توجه به ماده ۶ نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر گردد.

مزایای شرکت با مسئولیت محدود

هر چند شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه‌ای می‌باشد، ولی شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنایی دارند. قانون تجارت انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکا می‌نمایند. ولی محدودیت مسئولیت شرکا به سهم‌الشرکه باعث شده است که اشخاصی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود مبادرت به تشکیل چنین شرکتهایی نموده و در صورتیکه عملیات شرکت زیان‌آور باشد متحمل زیان‌های وارده نگردند.

بنابراین برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی لازم نیست و شرکا تمایلی ندارند اشخاص غریبه به شرکت وارد شوند، بجای شرکت سهامی شرکا مبادرت به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می‌نمایند. مخصوصا که در اغلب کشورها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتیکه ثبت شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکا آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکا اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود بطور نامحدود تأمین نمایند و عملا همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.

علاوه بر آن اشخاصی که نمی‌خواهند خود را تاجر قلمداد کنند با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند مبادرت به عملیات تجاری نمایند، بدون آنکه شخصا مسئول امور آن باشند. از این جهت در عمل مخصوصا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وقتی که با شرکت با مسئولیت محدود معامله می‌کنند، ضمانت شخصی مدیر شرکت یا بعضی از شرکا را نیز مطالبه می‌کنند. زیرا سرمایه شرکت معمولا ناچیز است و با عدم مسئولیت شرکا، حقوق طلبکاران ممکن است ضایع شود.

فوایدی که شرکت با مسئولیت محدود برای شرکا آن دارد مضررات ثبت شرکت با مسئولیت محدود را روشن می‌سازد. به این ترتیب اشخاصی برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می‌دهند و اگر زیانی حاصل شود فقط متوجه طلبکاران می‌گردد. شرکا اغلب تابع نظر شریک اصلی که معمولا مدیریت شرکت را برای خود محفوظ می‌دارد می‌باشند و منافع اقلیت شرکا اغلب مورد تجاوز قرار می‌گیرد. انتقال سهم‌الشرکه آزاد نیست و شرکا در صورتیکه احتیاج به وجه داشته باشند نمی‌توانند از طریق معامله سهم‌الشرکه وجهی دریافت کنند.

نام شرکت با مسئولیت محدود

 • نام شرکت بایددارای ریشه فارسی باشد.
 • لاتین نباشد.
 • با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
 • تکراری نباشد.
 • از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
 • از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.
 • از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .
 • عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
 • عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ……

نکات انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده ۹۵ قانون تجارت: در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات آن خواهد بود.

نام شرکت نباید در بر گیرنده‌ی اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود معمولا بین ۲ یا سه نفر تشکیل می‌شود و در هر صورت تعداد شرکا خیلی کم است و کمتر اتفاق می‌افتد که تعداد شرکا از ۵ نفر تجاور کند. در این‌ صورت شرکا حق نظارت مستقیم در امور شرکت را داشته و قانون نظارت شخصی آن‌ها را کافی می‌داند ولی گاهی اتفاق می‌افتد که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند یا در نتیجه فوت یکی از شرکا و تعداد وراث عده شرکت از ۱۲ نفر زیادتر شود، در این صورت برای حفظ حقوق شرکا و نظارت بر عملیات مدیر شرکت، قانون انتخاب هیأت نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم شمرده است.

میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکصد هزار تومان می‌باشد و قانون‌گزار حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین سرمایه شرکت می‌تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، هیچ‌گاه نمی‌تواند به دلیل میزان سرمایه‌اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه که در شرکت سهامی صدق می‌کند.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون تجارت: سرمایه شرکت از سهم‌الشرکه‌های شرکا تشکیل می‌شود که ممکن است به هر میزانی باشد. با وجود این نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی‌نام درآید. پذیره‌ نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می‌تواند از آورده‌های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده‌های غیرنقدی.

برای آگاهی از قیمت و هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با مشاورین ما در ثبت شرکت هانا تماس بگیرید.

 • امتیاز این مطلب
5
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت با مسئولیت محدود" ثبت شده است.