ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت سهامی خاص - شرایط و مدارک مورد نیاز

برای تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی لازم نیست و تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اسناد و مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی می‌باشد:

 1. تهیه و تنظیم اظهارنامه که بایستی به امضا همه سهامداران رسیده باشد
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه ممضی با امضا همه‌ی سهامداران
 3. اظهارنامه مشعر بر تعهد همه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد. (توضیح اینکه تمامی سرمایه شرکتهای سهامی خاص بایستی منحصرا توسط سهامداران آن تأمین و تقبل گردد). در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیرنقدی باشد باید تمام آن تأدیه و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد. در صورتیکه برای بعضی از سهامداران مزایایی لحاظ شده باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ثبت شرکت منعکس گردد.
 4. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت‌جلسه‌ای قید شود و به امضا همه‌ی سهامداران برسد.
 5. قبول کتبی سمت اعضا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
 6. ذکر نامه روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت را تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی منتشر می‌کند.

براساس ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در توصیف اقسام شرکتهای تجارتی، شرکت سهامی را به دو نوع شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم کرد و مواد ۲۱ تا ۹۴ خود را به شرکت سهامی اختصاص داد. مواد مذکور طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از ۱۲ نفر از مجلس شورای ملی و ۱۲ نفر از مجلس سنا که مبتنی بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره است نسخ گردید و در لایحه جدید شرکتهای سهامی و خاص پیش‌بینی گردید.

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می‌گوید: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.
تعریف فوق ضمن اینکه هر دو شرکت سهامی عام و خاص را در بر می‌گیرد، برخلاف ماده ۲۱ قانون تجارت قدیم قید «برای امور تجارتی» از آن حذف شد و بدین ترتیب قلمرو فعالیت شرکتهای سهامی وسیع‌تر گردیده است زیرا به استناد ماده ۲ لایحه اصلاح قانون تجارت شرکتهای سهامی در هر صورت بازرگانی محسوب می‌شوند حتی اگر عملیاتشان غیر بازرگانی باشد.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هنگام ثبت شرکت سهامی خاص از ذکر نام شریک در کنار نام شرکت خودداری شود همچنین همراه با نام ثبت شده شرکت، عبارت «سهامی خاص» حتما باید قید شود تا اشخاص ثالث به هنگام معامله با شرکت به ماهیت وجودی آن پی ببرند.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد، برای ثبت شرکت سهامی خاص به ۳ نفر عضو اصلی که حداقل سن آن‌ها ۱۸ سال تمام  باشد، نیاز است. سایر سهامداران شرکت در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشند و فقط سهامدار باشند محدودیت سنی ندارند و  می‌توانند زیر ۱۸ سال باشند.
برای ثبت شرکت سهامی خاص اعضا هیأت مدیره باید حداقل از ۲ نفر تشکیل شوند و حداقل دارنده یک سهم باشند، همچنین نباید دارای سو پیشینه کیفری باشند.

میزان سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص تمام سرمایه شرکت به هنگام تأسیس منحصرا توسط مؤسسان تأمین و پرداخت می‌شود. این سرمایه که حداقل آن صد هزار تومان است در موقع تأسیس نباید کمتر از ۳۵% کل سهام تعهد شده باشد. در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیرنقدی باشد باید تمام آن تسلیم و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و آنگاه براساس نظریه کارشناس به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکا می‌باشد و قانون دخالتی در آن ندارد.

برای آگاهی از قیمت و هزینه ثبت شرکت سهامی خاص با مشاورین ما در هانا ثبت تماس حاصل فرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط تمام سهامداران.
 2. دو جلد اساسنامه‌ شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط تمام سهامداران.
 3. دو نسخه صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.
 5. فتوکپی شناسنامه‌ تمام سهامداران و بازرسین (برابر اصل در دادگستری‌).
 6. ارائه‌ گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است.
  تذکر: درصورتیکه مقداری از سرمایه‌ شرکت، آورده‌ غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه‌ تقویم‌نامه‌ کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتیکه اموال غیرمنقول، جزو سرمایه‌ شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ اصل سند مالکیت، ضروری است.
 7. ارائه‌ مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ ثبت شرکتها.




تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت سهامی خاص" ثبت شده است.