ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت سهامی عام

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکتهای سهامی را به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم کرده است. مهم‌ترین وجه تمایز شرکتهای سهامی عام از شرکتهای سهامی خاص این است که شرکتهای سهامی عام می‌توانند برای تأمین سرمایه خود چه در حین تأسیس و چه بعد از آن به پذیره نویسی و انتشار سهام اقدام کرده و قسمت عمده‌ای از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. برای ثبت شرکت سهامی عام مؤسسان پس از اینکه نام شرکت را انتخاب و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمانها ذیربط اخذ کردند، با عنایت به ماده ۶ قانون تجارت بایستی اقدامات ذیل را جهت تشکیل و تأسیس شرکت سهامی عام انجام دهند:

 1. اخذ اظهارنامه مربوط به ثبت شرکت سهامی عام از اداره ثبت شرکتها و تنظیم مندرجات آن براساس ماده ۷ قانون تجارت با قید تاریخ و امضا همه‌ی مؤسسان؛ (اظهارنامه سندی است که مؤسسین و سهامداران با امضا و تقدیم آن رسما از اداره ثبت شرکتها تقاضای ثبت نمودن شرکت را می‌نمایند).
 2. تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه شرکت
 3. تهیه و تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی مؤسس منتشر می‌کنند. مؤسسین با انتشار اعلامیه مذکور از عموم مردم دعوت به سرمایه‌گذاری در شرکت را می‌نمایند.
 4. مؤسسان باید حداقل ۲۰% سرمایه شرکت خود را تعهد نمایند و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت سهامی در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده آنگاه گواهینامه مبلغ تعهد شده را از بانک مربوطه دریافت کنند. شایان ذکر است برابر تبصره ماده ۶ قانون تجارت مؤسسین می‌توانند مبلغ تعهد شده خود را بصورت سرمایه غیر نقدی نیز تهیه و تسلیم نمایند.
 5. تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق
 6. انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی مؤسس منتشر می‌کنند.

پس از انجام تشریفات فوق و گذشت مهلت پذیره نویسی و یا در صورتیکه مهلت تمدید شده باشد، بعد از انقضا مدت تمدید شده مؤسسان حداکثر تا یک‌ماه تعهدات پذیره نویسان را رسیدگی می‌کنند و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت بطور صحیح تعهد گردیده و حداقل ۳۵% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان را تعیین و مجمع عمومی مؤسس را به تشکیل جلسه دعوت می‌کنند. مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی همه‌ی سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کنند. مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود و توضیح آنکه اساسنامه تصویب شده به انضمام صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان بایستی جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

براساس ماده ۴ لایحه ۱۳۴۷: عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در همه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود همچنین نام شرکت توسط مؤسسین شرکت انتخاب می‌شود.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت سهامی عام

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکتهای سهامی است. این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود. مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام، باید حداقل ۵ نفر باشند.

میزان سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام نباید کمتر از پانصد هزار تومان باشد. در شرکتهای سهامی عام مؤسسان فقط ملزم به تعهد حداقل ۲۰% سرمایه شرکت بوده که حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را باید در حسابی (به نام شرکت در شرف تأسیس) نزد یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامه را به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضا مؤسسان رسیده باشد، به اداره ثبت شرکتها تسلیم کنند.
سرمایه شرکت ممکن است از آورده‌های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود:

 • آورده نقدی: حداقل ۳۵% از مبلغی که شرکا (مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده‌اند باید بصورت وجه نقد باشد (ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس است در یکی از بانک‌ها واریز می‌شود. در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند و بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند.
 • آورده غیر نقدی: سرمایه غیر نقدی شرکت ممکن است از هر چیزی، مال مادی، غیر مادی تشکیل شود و آورده غیر پول باید تقویم و تسلیم شود.

برای آگاهی از قیمت و هزینه ثبت شرکت سهامی عام با مشاورین ما در هانا ثبت تماس حاصل فرمایید.

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا (حداقل ۵ نفر)
 • دو نسخه اظهارنامه و اساسنامه
 • دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • دونسخه صورت‌جلسه هیأت مدیره
 • گواهی بانکی واریز ۳۵% سرمایه
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین
 • ارائه مجوز مرتبط در صورت نیاز

 

 

تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت سهامی عام – شرایط و مدارک مورد نیاز" ثبت شده است.