ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی که به فرانسه Societe en commondite par actions نامیده می‌شود مانند شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که از دو یا چند شریک تشکیل می‌شود ولی نوع حقوق و مسئولیت شرکا یکسان نیست. شریک یا شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند مانند شرکای شرکتهای تضامنی بوده و شرکایی که دارای مسئولیت محدود می‌باشند در حکم شرکای شرکتهای سهامی می‌باشند. شرکای ضامن مسئول اداره امور شرکت بوده و شرکای سهامی حق دخالت در امور شرکت را نداشته و فقط حق نظارت بر امور شرکت را دارند. ثبت شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیر سهامی امروزه دیگر آن اهمیت سابق را ندارند و تعداد آن‌ در همه‌ی کشورها خیلی کم است بطوریکه در ایران زمان تأسیس اداره ثبت شرکتها تا به حال فقط پنج شرکت مختلط سهامی تشکیل شده است. اهمیت این‌گونه شرکتها در قرن گذشته از این جهت بود که تشکیل شرکتهای سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود در صورتیکه تشکیل شرکت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشکیل شرکتهای سهامی و همچنین با پیش‌بینی شرکتهای با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشکیل شرکت مختلط سهامی پیدا نمی‌شود.

تفاوتی که بین شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی موجود می‌باشد این است که در شرکتهای مختلط غیر سهامی سهم‌الشرکه شرکا با مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست و به این ترتیب شخصیت شرکا با مسئولیت محدود تا اندازه‌ای واجد اهمیت است در صورتیکه در شرکت مختلط سهامی سهم‌الشرکه شرکا با مسئولیت محدود به‌ صورت سهام در می‌آید  و مانند سهام شرکتهای سهامی قابل خرید و فروش و معامله می‌باشد. به این ترتیب شخصیت شرکا با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط سهامی به هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شود و شرکا در حکم صاحبان سهام شرکتهای سهامی می‌باشند. به این جهت ثبت شرکت مختلط سهامی دارای همان فواید ثبت شرکتهای مختلط غیر سهامی است به انضمام حق معامله آزاد سهام.

ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می‌کند:
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها بصورت سهام یا قطعات سهام به قیمت مساوی در آمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول تمام قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیر سهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد و براساس ماده ۱۶۳ قانون تجارت: در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود. بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط آن نام شرکا ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع حاصل کنند.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط سهامی

تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید ۴ نفر باشد زیرا در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی‌تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.

میزان سرمایه برای ثبت شرکت مختلط سهامی

سرمایه شرکت مختلط سهامی فقط عبارت است از سرمایه‌ای که صاحبان سهام در شرکت گذارده‌اند و شریک ضامن اجباری ندارد چیزی به‌ عنوان سرمایه در شرکت بگذارد. در صورتیکه شریک ضامن نیز شخصا مقداری از سرمایه سرکت را تأمین کند در این‌ صورت نسبت به سرمایه مزبور و از لحاظ روابط بین شرکا در حکم شریک صاحب سهم بوده و سرمایه او نیز بصورت سهام خواهد بود. ولی نسبت به طلبکاران شرکت در وضع او تغییری حاصل نمی‌شود زیرا دارایی شخصی او در هرحال جوابگوی تعهدات شرکت می‌باشد.

بنابراین در شرکت مختلط سهامی سرمایه فقط از طرف صاحبان سهام پرداخت می‌شود و شریک یا شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌دارند و معمولا سهم آنان به نسبت نصف یا ثلث یا ربع منافع تعیین می‌گردد.

برای آگاهی از قیمت و هزینه ثبت شرکت مختلط سهامی با مشاورین ما در هانا ثبت تماس حاصل فرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی

  1. یک نسخه مصدق از شرکت‌نامه
  2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
  3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
  5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
  6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم‌های غیر نقدی
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت مختلط سهامی – شرایط و مدارک مورد نیاز" ثبت شده است.