ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی که به فرانسه Societe en Commondite simple نامیده می‌شود شرکتی است که از دو یا چند نفر شریک شرکت تشکیل می‌شود شرکتی است که از دو یا چند نفر شریک تشکیل می‌شود ولی نوع حقوق و مسولیت شرکاء یکسان نیست، در ثبت شرکت مختلط غیر سهامی عده‌ای شریک ضامن و عده‌ای شریک با مسئولیت محدود می‌باشند. شریک یا شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند مانند شرکا شرکتهای تضامنی بوده و شرکایی که دارای مسئولیت محدود می‌باشند در حکم شرکا شرکت با مسئولیت محدود می‌باشند. شرکاء ضامن مسئول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسئولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته نداشته و فقط حق نظارت بر شرکت را دارند. به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایران “شرکت مختلط” نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود. یعنی در چنین شرکتهایی عده‌ای سرمایه می‌گذارند و عده‌ای عمل می‌کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی شبیه به عقد مضاربه می‌شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است. در اداره ثبت شرکتهای ایران از بدو تاسیس تا بحال فقط یازده شرکت مختلط غیرسهامی و پنج شرکت مختلط سهامی به ثبت رسیده است. در هرحال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی که عده‌ای از سرمایه‌داران به کفایت و لیاقت شخص معینی اعتقاد دارند و شخص اخیر دارای سرمایه کافی نمی‌باشد و نمی‌خواهد به عنوان کارمند یا یا خدمتگزار سرمایه‌داران مزبور کار کند، بهترین طریقه برای رسیدن به منظور می‌باشد. مثلاً کسی که اختراع جالبی کرده برای عملی ساختن اختراع خود احتیاج به سرمایه دارد، ولی نمی‌خواهد اختراع مزبور را به فروش برساند یا آن را در شرکتی بگذارد که اداره امور آن بر عهده او نیست و در مقابل عده‌ای سرمایه‌دار که به آینده اختراع مزبور امیدوارند حاضرند کمک‌های لازم را برای عملی ساختن اختراع مزبور به عمل آورند و ضمناً نفع سرشاری ببرند. چون صاحبان سرمایه حاضر به تسلیم سرمایه خود بدون هیچ‌گونه قید و شرطی نیستند و صاحب اختراع نیز حاضر به واگذاری اختراع خود نیست، بهترین طریق برای رسیدن به مقصد تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی است که مخترع که شریک ضامن خواهد بود، اداره امور شرکت را برعهده می‌گیرد و صاحبان سرمایه با سرمایه‌گذاری در شرکت مختلط غیر سهامی دارای حق نظارت به عملیات شرکت می‌گردند، بدون آنکه بتوانند در امور اداری و فعالیت شرکت دخالت کنند و به این ترتیب هر دو طرف به منظور خود نایل می‌گردند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی را اینگونه تعریف می‌کند: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارای شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و بایستی بگذارد.

برای آگاهی از قیمت و میزان هزینه ثبت شرکت مختلط غیر سهامی با مشاورین ما در هانا ثبت تماس حاصل فرمایید.

نام شرکت مختلط غیر سهامی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت باید عبارت “شرکت مختلط” و لاقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

حداقل اعضا برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی دو نفر می‌باشد که مسئولیت یکی از آن‌ها تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. هیج یک از شرکا لازم به اهلیت تجاری  ندارند و تاجر محسوب نمی‌شوند. بنابراین، یک شخص حقوقی غیر تاجر (سازمان دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل) می‌تواند شریک در یک شرکت مختلط باشد.

 

میزان سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی

قانون تجارت ایران در مورد سرمایه شرکت هیچ‌گونه تصریحی ندارد، فقط با در نظر گرفتن عبارت «شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و بایستی بگذارد» می‌توان نتیجه گرفت که شریک با مسئولیت محدود فقط اجبار به گذاشتن سرمایه در شرکت دارد علاوه بر آن عبارت “یا بایستی بگذارد” را می‌توان چنین تعبیر کرد که حتی شریک با مسئولیت محدود مجبور نیست سرمایه تعهدی خود را در موقع تاسیس شرکت پرداحت کند. علاوه بر آن هیچ تصریحی در قانون نشده است که سرمایه مزبور باید نقدی باشد یا غیر نقدی.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت

  1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکتنامه
  2.  یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
  3.  اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  4.  نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از آن سرمایه
  5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴
  6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
  7. بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، خلاصه‌ای از شرکتنامه در روزنامه‌ی رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج گردد.
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت مختلط غیر سهامی – شرایط و مدارک مورد نیاز" ثبت شده است.