ثبت هانا

مشاوره رایگان: ۴۴۲۸۸۳۶۰ (۹۸۲۱+)


ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت نسبی قانون تجارت طبق ماده ۱۸۳ شرکت نسبی را اینگونه تعریف کرده است: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین ۲ یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته‌اند. شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکتهای اشخاص است. این نوع شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی شرکت نسبی وجود ندارد و اگر بخواهیم آن را به فرانسه ترجمه کنیم به عنوان Societe a responsabilite protionnelle باید ترجمه کنیم. زیرا اگر به طریق دیگری ترجمه شود با شرکت با مسئولیت محدود اشتباه گرفته خواهد شد. شرکت نسبی با تعریفی که قانون مدنی ایران از شرکت نموده است مطابقت دارد و اگر شرکت مدنی تشکیل گردد که جنبه تجارتی نداشته باشد، اجباراً باید به صورت نسبی درآید. زیرا ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که  در ثبت شرکت نسبی هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. تفاوتی که بین تعریف قانون مدنی و قانون تجارت موجود می‌باشد اینست که قانون مدنی تجویز می‌کند که سهم شرکا در مقابل عملی که انجام می‌دهند زیادتر باشد و به صراحت تعیین نمی‌کند که آیا زیاد بودن سهم از شرکا از نسبت سرمایه آن‌ها فقط مربوط به منفعت است یا در ضرر هم ممکن است یکی از شرکا سهم زیادتری داشته باشد. در صورتی که در قانون تجارت این موضوع درباره شرکتهای نسبی مسکوت است. مقرراتی که در ماده ۱۱۶ قانون تجارت برای شرکتهای تضامنی مقرر گردیده که شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئول تمام قروض شرکت می‌باشند، در شرکت‌های نسبی تکرار نشده است و بنابراین مسلم نیست که شرکاء بتوانند بین خود قراری گذارند که مسئولیت شرکا در منافع و در ضرر به نسبت کمتر و زیادتری از سهم‌الشرکه آنان باشد. به نظر اینجانب ماده ۵۷۵ قانون مدنی فقط مربوط به منافع است و چون در قانون تجارت ماده ۱۸۳ صراحت دارد که مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته‌اند اگر قراری بین شرکا برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا در زیان گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکا اعتبار داد، زیرا در روابط بین شرکا قراردادهایی که مخالف قانون نباشد، معتبر است. ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند که چون سهم او کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم می‌گردد.

برای آگاهی از قیمت و میزان هزینه ثبت شرکت نسبی با مشاورین ما در هانا ثبت تماس حاصل فرمایید.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

برای ثبت شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی قانونگذار در ماده ۱۸۴ قانون تجارت مقرر کرده است: در نام شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لاقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده، عبارتی مانند “وشرکا” یا “وبرادران” ضروری است. قید عبارت “شرکت نسبی” به اشخاص ثالث امکان می‌دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئول‌اند.

تعداد شرکا برای ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی بین دو یا نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته شده  طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت: «اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته، مسئول تادیه قروض شرکت است».

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

  1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه
  2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (چنانچه وجود داشته باشد)
تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت نسبی – شرایط و مدارک مورد نیاز" ثبت شده است.